Medarbetar-undersökning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning som uppföljning på hur medarbetarskap och ledarskap fungerar. Resultatet ligger till grund för kontinuerligt förbättringsarbete på respektive nivå och chefs ansvarsområde.

Svarsfrekvens

Vi har mycket engagerade medarbetare! Här bryr vi oss om att bidra till förbättringar.

Mål 2017: 70%   |   Mål 2019: 85% 

Nöjd Medarbetarindex

Vårt mål var 70% och vi är nöjda med resultatet med tanke på vår storlek, bredd och med anställda både i produktions- och kontorsmiljö.

Mål 2017: 70%   |  Mål 2019: 70% 

Ledarskapsindex

Ledarskap är viktigt för oss och vi är mycket glada att det syns att vi har riktigt bra ledare.

Mål 2017: 70%   |  Mål 2019: 70%