Vårt mål är att optimera näringsämnena i våra produkter för att påverka folkhälsan positivt samt respektera CO2e-effekten av vår produktion. Vi stävar också efter att öka utbudet av hälsosamma produkter till 2030.

Bröd är bra mat

Bröd och spannmål är de enda källorna till fullkorn. Fullkorn är den kostfaktor som förebygger ohälsa mest av all mat. Bröd är dessutom en bra kolhydrat- och proteinkälla och är även en källa till B-och E-vitaminer, järn och folsyra.

Ytterligare en fördel med bröd är att det är något av det mest klimatsmarta vi kan äta. Det ger lika lite utsläpp som baljväxter och har därför låg klimatpåverkan.

Läs mer om vad som är bra med bröd här