Sponsringspolicy

Lantmännens syn på sponsring:

Vi på Lantmännen vill genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvarstagande från jord till bord.

Vi är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk och vi har både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Våra samarbeten är av varierande art, alltid med ett brett engagemang inom det område där vi själva verkar och kan bidra. Samarbetena är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.

Lantmännen Unibakes sponsringspolicy

Våra varumärken använder sponsring direkt kopplat till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter som ger mätbar resultateffekt. Vi ger inte bort produkter som gåvor eller promotion.

Checklista för sponsring

 Vi får många bra idéer och förslag på samarbeten av olika slag men tyvärr kan vi inte engagera oss i dem alla. Vi använder följande checklista när vi utvärdera möjliga samarbeten. 

  • Sponsring för oss är ett samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte.
  • Vi tackar nej till samarbeten som enbart handlar om gåvor eller gratisprodukter.
  • Vi prioriterar projekt som stöder både våra produktvarumärket och varumärket Lantmännen och vårt ansvar från jord till bord.
  • All sponsring ska överensstämma med vår uppförandekod. Därmed undviker vi att sponsra politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska.
  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen Unibake vinner på ett samarbete.
  • Exponering av logotypen är inte ett tillräckligt skäl för oss att sponsra utan måste alltid vara i kombination med en eller flera av punkterna ovan.
  • Du bör ha god framförhållning med din ansökan – åtminstone 3 månader innan projektstart.