Ulrika Forsberg Brikell, Plant Manager, Örebro

Möt Ulrika Forsberg Brikell på Lantmännen Unibake i Örebro

Om du ska beskriva Lantmännen Unibake med tre ord, vilka skulle det vara?

Familjärt, Framåtanda, Ansvarstagande

Vad är ditt intryck av Lantmännen Unibake som arbetsgivare?
Jag tycker att Lantmännen Unibake har rätt fokus, och jag känner att företaget vill framåt och satsar. Detta kan ses i alla de projekt och förbättringar som ligger i planerna framgent, både i vad det gäller utveckling av anläggningarna samt i vår påverkan på omvärlden. Detta är en trygg arbetsplats som tar arbetsmiljö på allvar och jobbar aktivt för att förbättra

Det bästa med ditt arbete?

Jag tycker att jag har en stimulerande och utmanande arbetsmiljö där ingen dag är sig lik, och så har jag väldig trevliga och kompetenta arbetskamrater. Jag får möjlighet att påverka och driva företaget framåt, vilket jag tycker är roligt och viktigt. Mitt arbete innebär att jag får arbeta ganska brett, ibland är jag med och löser utmaningar på detaljnivå och andra dagar arbetar jag med strategier inför framtiden. Jag trivs med att bygga grunder och ta fram effektiva standardiserade arbetssätt, och därifrån driva förbättringar och effektivisering, och det känner jag att jag får göra här. Jag får möjlighet att ta fram klara och tydliga riktlinjer, vilket jag anser är grundpelare för att lyckas och skapa en effektiv organisation.  Det viktigaste är att jag   känner att jag bidrar och gör skillnad samtidigt som jag har roligt. Det känner jag här!

Vad skulle du säga till en person som funderar på att söka jobb hos oss?

Sök! Här kommer du att få jobba i en utmanande miljö med högt tempo och du får möjlighet att påverka. Du kommer att arbeta med kompetenta människor med stort engagemang som är stolta över det de gör. Det är väldigt mycket som händer och företaget satsar, det finns framtidstro. Det finns utvecklingsmöjligheter i företaget och därmed finns möjligheter att växa både lokalt och globalt.

Våra värderingar, öppenhet, helhetssyn och handlingskraft - Vad innebär det för dig?

Öppenhet för mig innebär att man har en ärlig och tydlig kommunikation och delger information. Jag tycker att det är väldigt viktigt med information, det är grunden till att man kan fatta korrekta beslut, både kortsiktigt och långsiktigt. Det är också viktigt att ha högt i tak och våga lyfta frågor som kanske inte alltid är så roliga. Det är viktigt att man få göra sin röst hörd, och känna att man blir lyssnad på.

Helhetssyn för mig innebär att man ibland lyfter blicken och försöker se hur man påverkar andra genom sitt arbete. Att man ser hur saker hänger ihop och arbetar för att det ska bli bäst för helheten, ibland kan det behövas en mindre insats från dig på en viss punkt för att det ska underlätta mycket för någon annan. Vi gör detta tillsammans, vi har bara olika roller, i slutändan har vi samma mål. Det är viktigt att vi tar hand om varandra och samarbetar för att nå målet.

Det är också viktigt att ta ansvar och att förstå varför du gör en viss sak. En av de viktigaste frågorna är ”Varför”, vet du svaret så leder det ofta till ökat ansvarstagande och det känns mer meningsfullt och det skapar framför allt en förståelse.

Handlingskraft, det är ett ord som jag tycker om. För mig innebär det att jag tar tag i saker och får saker att hända, jag förväntar mig inte att någon annan ska lösa problemet. Jag lyfter frågor, fattar beslut och driver på. Det innebär också att stundtals vara modig, våga testa nya saker, tänka utanför den kända ”boxen” och även utmana systemet. Att   våga förändra och utmana gamla arbetssätt, och som jag sagt tidigare, ställa frågan ”varför”, det är exempel på handlingskraft för mig.

Har du hunnit skaffa dig en favoritprodukt? Vilken iså fall och varför?

Potato hot dog bun, den kan jag ha mycket godsaker i tillsammans med korven, och så är brödet lagom fluffigt och saftigt.