Öppenhet  |  Helhetssyn  |  Handlingskraft

Lantmännens värderingar guidar oss i vårt dagliga arbete.

Genom att att ett öppet klimat baserat på förtroende, transparens och kommunikation, ta initiativ och agera proaktivt, samt se allt som en större enhet, kan vi fortsätta vara ett attraktivt, lönsamt och framgångsrikt företag. Vägen till ett värderingsstyrt Lantmännen börjar med en samsyn kring hur vi ska agera och bete oss mot varandra, våra kunder, ägare och leverantörer.

Öppenhet

Vi måste vara öppna för förändringar på marknaden och ändrade beteenden hos våra kunder, samt vara flexibla och snabba att anpassa oss. På Lantmännen strävar vi efter ett öppet arbetsklimat där förtroende, transparens och kommunikation är viktiga delar. Vi välkomnar feedback och förstår att det utvecklar oss som individer. ​

Helhetssyn

Vi agerar på ett hållbart och långsiktigt sätt genom att se vår verksamhet, den egna avdelningen och oss själva som individer som en del av ett större sammanhang. Vi tar alla ansvar för att bidra till helheten – från jord till bord – och söker ständigt samverkan och goda relationer med kollegor. Vi ser till hela Lantmännen.

Handlingskraft

När vi tar initiativ och agerar proaktivt, och personligen tar ansvar för resultatet, visar vi handlingskraft. Vi tar själva tag i saker och fattar beslut som leder oss framåt till nya och bättre lösningar. Därför är det också okej att ibland göra misstag, som vi kan lära oss av till nästa gång. Genom att stötta och hjälpa varandra i våra utmaningar är vi med och bygger framgångsrika team.