Genom att arbeta med ständiga förbättring inom ramen för vårt miljöarbete minskar vi påverkan på miljön på flera sätt. Global uppvärmning kräver en omedelbar åtgärd. Det är därför avgörande att vi reagerar direkt. Vårt mål är att vara CO2e-neutrala 2050 och i enligthet med Science Based Target, som vi är anslutna till, arbetar vi systematiskt med att recucera utsläpp från våra bagerier och transporter med 50% innan 2030. 

Lantmännen Unibake Sveriges miljöarbete bygger på vår miljöpolicy. Miljöpolicyn är också grunden till våra miljömål och fokusområden. Vi arbetar med förbättringar främst inom följande områden:

Energi

Vår energiförbrukning är ett ständigt fokusområde. Vi förbättrar energieffektiviteten på många sätt, från återanvändning av värmen från våra ugnar, energiövervakningssystem i bagerier till att installera LED-lampor i våra produktions- och kontorslokaler. I våra bagerier använder vi 100% grön el.

Koldioxid

Lantmännen Unibake Sverige arbetar i linje med Lantmännens globala mål  att minska koldioxidutsläppen med 40 % från 2009 till 2020. Detta är ett område som vi ständigt fokuserar på. På våra bagerier i Sverige har vi bytt ut all eldningsolja mot RME (Raps Metyl Ester) Vi arbetar även med att optimera våra förpackningar för att minska transporter på våra vägar.

Plast

För att få långsiktig hållbarhet krävas att vi minskar vår plastanvändning och använder plast som går att återvinna. Vi har satt tydliga mål för att minska plastanvändningen både i konsumentförpackningar och storhushållsförpackningar. T.ex. kommer vi 2020 att ha minskat plasten i Korvbrödsbagarn konsumentförpackningar med 20 %. Vi har även som mål att göra alla våra förpackningar 100 % återvinningsbara. Vi har en Plastpolicy som bygger på följande:

  • Funktion och skydd – Förpackningens främsta syfte är att förlänga livsmedlets hållbarhet genom att ge skydd mot yttre faktorer och miljö och därmed bidra till ett minskat matsvinn. 
  • Effektiv materialåtgång – Mer material ska inte användas än nödvändigt för att utgöra relevant skydd för produkten.
  • Återvinningsbarhet – För minimalt klimatavtryck ska en förpackning användas så många gånger som möjligt. När förpackningen inte längre är brukbar, ska den vara av ett sådant material som kan återvinnas och utgöra material till nya plastförpackningar.
  • Förpackning av hållbart material – Ökad användning av återvunnet och förnybart material, minimera användning av fossilt material.

Matsvinn

I vårt arbete för att minska matsvinn fokuserar vi på olika nivåer: produktion, produkt och konsument.
Genom att ha kontroll på våra råvaror o processer minimerar vi matsvinn i bagerierna.
Det bröd som inte möter våra kvalitets- och produktsäkerhetskrav återvinns och förädlas till etanol och djurfoder.
I vårt arbete med att förlänga produkters hållbarhet ger vi t.ex. ut inspirerande recept för hur man kan använda bröd som inte är dagsfärskt. På så sätt strävar vi efter mindre matsvinn både i butikerna och hemma hos konsumenterna.

Inköp

Vi arbetar för att säkerställa att ingredienserna i våra produkter är producerade på ett hållbart sätt. Genom vår leverantörsuppförande kod ställer vi bl.a. krav på att våra leverantörer ska ha ett systematiskt miljöarbete. Ett exempel är vår leverantör av pekannötter. Vi har också särskilt fokus på vissa råvaror som kan ha en hög miljöpåverkan. T.ex. använder vi bara certifierad, segregerad palmolja.