Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga med att vi har kunskap och kontroll genom hela vår verksamhet. Vi gör allt vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är alltid en viktig fråga för oss. Vi har ett stort fokus på vårt arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet genom kontroll av hela produktionskedjan. Våra bagerier är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet (BRC Global Standard for Food Safety) eller en motsvarande standard som godkänts av Global Food Safety Initiative, GFSI ) och granskas av oberoende tredje part. Detta gäller även våra råvaruleverantörer som också har förbundit sig att följa Lantmännens leverantörsuppförandekod.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi på Lantmännen Unibake Sverige strävar efter att ha en transparent och ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturen och ett väl fungerande ekosystem. Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan – från jord till bord. Både här och nu och för kommande generationer.

Ta del av några exempel på vårt hållbarhetsarbete här: