Som en partner till våra kunder vill vi ge råd om trender, dela kunskaper och idéer till fördel för kundernas verksamhet och ge konsumenterna en garanti för en transparent och säker leveranskedja.

Bröd är bra mat

Bröd och spannmål är de enda källorna till fullkorn. Fullkorn är den kostfaktor som förebygger ohälsa mest av all mat. Bröd är dessutom en bra kolhydrat- och proteinkälla och är även en källa till B-och E-vitaminer, järn och folsyra.

Ytterligare en fördel med bröd är att det är något av det mest klimatsmarta vi kan äta. Det ger lika lite utsläpp som baljväxter och har därför låg klimatpåverkan.

Läs mer om vad som är bra med bröd här

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är alltid en viktig fråga för oss. Vi har ett stort fokus på vårt arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet genom kontroll av hela produktionskedjan. Våra bagerier är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet (BRC Global Standard for Food Safety) eller en motsvarande standard som godkänts av Global Food Safety Initiative, GFSI ) och granskas av oberoende tredje part. Detta gäller även våra råvaruleverantörer som också har förbundit sig att följa Lantmännens leverantörsuppförandekod.