Vi har en gemensam global utmaning med klimatförändringar. Vi delar ansvaret med resten av världen att agera mot den globala uppvärmningen. Hur mat odlas, produceras och konsumeras har en betydande inverkan på miljön! Som ett kooperativ, ägt av svenska bönder, är hållbarhet naturligt för oss.

Vi på Lantmännen Unibake Sverige strävar efter att ha en transparent, ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturresurser och ett väl fungerande ekosystem.  Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan. Respekt, omtanke och förtroende - från jord till bord. Det är hållbarhet för oss! 

Som en del i ett globalt livsmedelsföretag känner vi att vi agerar ansvarsfullt och uppnår goda resultat. Nu, när klimatkrisen står för dörren, är det dags att steppa upp och göra mer. 

För att göra en konkret och varaktig skillnad måste vi undersöka ett brett spektrum av initiativ, planer och mål.  

Vår omfattande strategi kommer att hjälpa oss att bidra lokalt och internationellt, den kommer också att ge oss ett gyllene tillfälle att använda våra unika styrkor för att positivt påverka miljön, hälsan och den mänskliga förmåga i varje land där vi finns representerade, och där vårt mål är att ”Baka för en bättre värld"!

Våra hållbarhetsåtgärder

Vår strategi vilar på en stark gemensam grund där vårt självklara mål är att uppnå goda resultat både ur ett globalt och lokalt perspektiv.

Baka för ett bättre klimat

Baka för en bättre hälsa

Baka för bättre möjligheter för människor

Ansvarsfull Verksamhet

Klimat

Global uppvärmning kräver en omedelbar åtgärd. Det är därför avgörande att vi reagerar direkt. Vårt mål är att vara CO2e-neutrala 2050 och i enligthet med Science Based Target, som vi är anslutna till, arbetar vi systematiskt med att recucera utsläpp från våra bagerier och transporter med 50% innan 2030.

Hälsa

Vårt mål är att optimera näringsämnena i våra produkter för att påverka folkhälsan positivt samt respektera CO2e-effekten av vår produktion. Vi stävar också efter att öka utbudet av hälsosamma produkter till 2030.

 

 

 

 

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska göra mer för att förbli en ansvarstagande arbetsgivare som är känd för att vara en trygg arbetsplats där alla kollegor välkomnas, utan fördomar eller partiskhet, så att alla får möjlighet att blomstra.

Ansvarsfull verksamhet

Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga med att vi har kunskap och kontroll genom hela vår verksamhet. Vi gör allt vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.