Hållbarhet för oss

Vi på Lantmännen Unibake Sverige strävar efter att ha en transparent, ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturresurser och ett väl fungerande ekosystem. Som vi ser det, är vår förmåga att förtjäna tillit och ett bra rykte också en förutsättning för vår fortsatta tillväxt.

Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan.

Respekt, omtanke och förtroende - från jord till bord. Det är hållbarhet för oss!