Vi har en gemensam global utmaning med klimatförändringar. Vi delar ansvaret med resten av världen att agera mot den globala uppvärmningen. Hur mat odlas, produceras och konsumeras har en betydande inverkan på miljön! Som ett kooperativ, ägt av svenska bönder, är hållbarhet naturligt för oss.

Vi på Lantmännen Unibake Sverige strävar efter att ha en transparent, ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturresurser och ett väl fungerande ekosystem.  Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan. Respekt, omtanke och förtroende - från jord till bord. Det är hållbarhet för oss! 

Som en del i ett globalt livsmedelsföretag känner vi att vi agerar ansvarsfullt och uppnår goda resultat. Nu, när klimatkrisen står för dörren, är det dags att steppa upp och göra mer. 

För att göra en konkret och varaktig skillnad måste vi undersöka ett brett spektrum av initiativ, planer och mål.  

Vår omfattande strategi kommer att hjälpa oss att bidra lokalt och internationellt, den kommer också att ge oss ett gyllene tillfälle att använda våra unika styrkor för att positivt påverka miljön, hälsan och den mänskliga förmåga i varje land där vi finns representerade, och där vårt mål är att ”Baka för en bättre värld"!