Vi på Lantmännen Unibake Sverige strävar efter att ha en transparent och ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturen och ett väl fungerande ekosystem. Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan – från jord till bord. Både här och nu och för kommande generationer.

Här visar vi några exempel på vårt hållbarhetsarbete: